Villkor och regler vid förhyrning av idrottshall

Vi på Prioritet Serneke Arena är tacksamma för er bokning och ser fram emot ert arrangemang i någon av våra idrottshallar. För att både ni, vi och övriga gäster ska trivas har vi satt upp några grundläggande villkor och regler som gäller hos oss.

Allmänna villkor

– Ni har tillgång till idrottshallarna under den tid som ni bokat. Eventuellt tidsöverdrag debiteras per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa.

– Ni får tillgång till omklädningsrum 30 minuter före, respektive 30 minuter efter er bokning. I våra omklädningsrum gäller principen ”öppna omklädningsrum” vilket innebär att flera lag kan vistas samtidigt i omklädningsrummen och ej kan ”paxas”. Ni ansvarar själva för skada eller förlust på medförda tillhörigheter.

– Efter avslutad bokning måste hallen vara återställd till befintligt skick gällande material, redskap, grovstäd, etc. Behöver vi sätta in extra resurser för att iordningställa efter er bokning tillfaller denna kostnad er.

– Ni äger ingen rätt att överlåta eller sälja er bokade tid till annan part.

– Vid eventuell skada på anläggningen skall anmälan göras omgående till telefon 0704-31 72 69. Eventuell reparationskostnad kan komma att tillfalla er.

– Det är förbjudet att förtära mat eller dryck på planerna. Likväl är idrottshallarna utan undantag rök- och drogfria.

– Vi äger rätten att neka, avbryta, avboka eller omboka er tid om vi bedömer att särskilda angelägenheter kräver detta, utan skadeståndsskyldighet gentemot er.

– Vid force majeure situation som ingen part kan råda över och som innebär att idrottshallarna inte kan nyttjas enligt bokning medför ej någon skadeståndsskyldighet för parterna.

Vänligen stäm av alla praktiska detaljer med oss – i god tid innan ert arrangemang – så vi kan hjälpa er med eventuella frågor!

Betalning

– Er faktura medföljer er bokningsbekräftelse per e-post och skall vara betald innan förfallodatum.
– Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen.

 

Avbokningsregler

  • Ni är bundna att betala er hyreskostnad om ingen avbokning sker.
  • Avbokning sker på er bokningssida under fliken ”Mina bokningar”.
  • Vid avbokning 7 dagar eller tidigare debiteras ingen hyreskostnad.
  • Vid avbokning 6-0 dagar innan debiteras full hyreskostnad.

 

Reservationer

Prioritet Serneke Arena reserverar sig för tekniska problem, prisfel och andra felaktigheter som ligger utanför vår kontroll.

Varmt välkomna till Prioritet Serneke Arena!